Bouleregler

Från 1 januari 2023 följer SPF Seniorerna Svenska Bouleförbundets regler

För ViktoriaBoule innebär detta inget annant än referenser görs till de nya Boulereglerna.
Uppdaterad version av ViktoriaBoule samt manual finns att ladda hem.

I fortsättningen kommer inga referenser göras till andra lokala Bouleregler.

ViktoriaBoule