Flyttinformation

För att säkra fortlevand av Programmet ViktoriaBouler så är hemsidan viktoriaboule.se flyttad. Svenska Pensionärsförbundet Finland har upplåtit en ny plats.

Den nya hemsidan har samma funktion men har något förändrad layout.
Nedan ges alternativ för att komma till den.

 

Oktober 2023

Den nya hemsidan är tillgänglig för alla. Den kan nås via något av alternativen:

Januari 2024

Hemsidan viktoriaboule.se stängs.

  • Under övergångstiden kommer bägge alternativen vara tillgängliga
  • Det är alltid möjligt att kopiera Program och Manual mellan olika användare

ViktoriaBoule